WAT DOEN WIJ

SMEETS | Heir research

speurt ondermeer naar erfgenamen en hun nazaten voor de afwikkeling van nalatenschappen en naar hen die bij vererving recht hebben op bijvoorbeeld legaten of uitkeringen uit levensverzekering. Maar ook naar personen die worden gezocht voor hereniging in familieverband. Dit kunnen soms zoekgeraakte personen zijn, doordat de informatie over hun verblijfplaats ontbreekt, of onbekenden waarvan op basis van onderzoek, veelal aan de hand van een stamboom, nog moet blijken of zij aanspraak op rechten kunnen doen gelden.

Voor erfgenamen en andere gerechtigden claimen wij vervolgens hun rechten en treden wij, op basis van een contract, namens hen op als hun vertegenwoordiger voor het veilig stellen van hun rechten in Zuid-Amerika, Europa en zonodig wereldwijd.

Onze dienstverlening strekt zich ook uit tot het boven water halen van informatie over personen voor de bevestiging van het vermoeden van hun overlijden. Zo ook om aan te tonen dat goederen inderdaad beschouwd kunnen worden als zijnde van geen eigenaar en daardoor toevallen aan andere(n) dan de gerechtigde(n) in eerste instantie. In veel gevallen betreft dit overheidslichamen die bij het ontbreken van erfgenamen zich er op kunnen beroepen dat de nalatenschap komt te vervallen aan de Staat. Ons bureau maakt het mogelijk via research erfgenamen boven water te tillen die anders hun aanspraken op een nalatenschap, vanwege de vordering daarvan door de overheid, verloren zien gaan.

Het op juistheid onderzoeken van wettelijke erfopvolging, ten behoeve van erfgenamen, is onderdeel van ons aandachtsgebied. Wie erft bijvoorbeeld het vermogen van een erflater met vermoedelijke nazaten in Latijns Amerika met onbekend adres? En hoe kan een erfgenaam, als deze wordt gevonden, zijn rechten op de erfenis doen gelden, ook als de erflater geen testament heeft opgemaakt? Zo zijn er ook erflaters in Zuid-Amerika die belangen in Europa of elders in de wereld nalaten waarvan de boedel ten behoeve van erfgenamen moet worden verdeeld en waarbij die erfgenamen ondersteuning behoeven bij hun internationale aanspraak voor de juiste verdeling van de nalatenschap.

In onze zoektocht benaderen wij de gezochte personen zoveel mogelijk direct of bij gebrek aan de mogelijkheid daartoe via personen in hun directe omgeving om tot het gewenste contact te komen. In alle gevallen treden wij prudent op en houden wij rekening met de vertrouwelijke aspecten van de opdrachten die wij onder handen hebben.

Voor erfzaken vinden wij erfgenamen, aktes en meer