WIE ZIJN WIJ

Gespecialiseerd in “HEIR RESEARCH” richt ons bureau zich voor internationaal erfrechtelijk en ander genealogisch onderzoek ondermeer op de relatie Europa – Zuid-Amerika. Maar ook voor zoekopdrachten buiten Europa en de Latijns Amerikaanse landen zijn wij actief. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Santiago, Chili, met nevenvestigingen in Buenos Aires, Argentinië, en Montevideo, Uruguay. In Europa zijn wij vertegenwoordigd in Nederland. Voor adressen en telefoonnummers zie onze contactpagina.

In vele landen in Zuid-Amerika hebben wij voor onze zoekopdrachten toegang tot archieven en personenregisters, o.a. voor het verifiëren en/of samenstellen van de juiste stambomen. Zo kunnen wij testamenten opvragen en eigendoms- en aandeelhoudersbewijzen achterhalen, bijvoorbeeld voor onroerende goederen en andere materiële zaken.

In Europa werken wij in diverse landen nauw samen met bureaus gelijk aan het onze. Bijvoorbeeld voor het opsporen van erfgenamen en/of van personen met onbekende verblijfplaats, zowel in Zuid-Amerika als elders in de wereld.

Daarnaast voeren wij zoekopdrachten uit voor banken en overheidslichamen, zoals de rechterlijke macht en gemeenten, en werken wij voor het opsporen van erfgenamen en de afwikkeling van erfrechtelijke zaken o.a. samen met notarissen. Onze gedrevenheid, deskundigheid en ervaring zijn de basis om onderzoeksopdrachten tot een goed einde te brengen.

Na intensief speurwerk wisten wij in Chili erfgenamen te achterhalen voor een erfenis in het Verenigd Koninkrijk. Toen wij met hen in contact traden was de familie aanvankelijk zeer achterdochtig en wantrouwend. Geen wonder als je zomaar wordt benaderd met het bericht dat je aanspraak kunt maken op de nalatenschap van een ver familielid. Dankzij onze gedegen informatie hebben wij de familie ervan kunnen overtuigen dat het hier om een serieuze zaak ging. Al onze inspanningen waren daardoor niet voor niets en wij waren nog net op tijd om de erfenis voor de erfgenamen te claimen. Anders zou deze zijn toegevallen aan de Engelse Kroon.

SMEETS | Heir research

is een initiatief van Babette M.E. Smeets. Babette studeerde Rechten aan de Universiteit Leiden in Nederland en is o.a. gespecialiseerd in Privaatrecht, Familierecht en Erfrecht. Naast haar rechtenstudie studeerde Babette filosofie. Zij behaalde vervolgens het doctoraal in Internationaal Recht met de titel LL.M aan de Universiteit van Chili en de Ruprecht Karls-Universität in Heidelberg, Duitsland. Babette is tevens gediplomeerd onroerend goed taxateur. Zij behaalde deze titel aan de Universidad Católica de Chile. Babette Smeets wordt wereldwijd erkend als professioneel genealoog.

Na haar studie heeft Babette gedurende drie jaar gewerkt voor het Chileense Ministerie van Financiën. Vervolgens is zij in Santiago de Chile haar kantoor gestart gericht op internationaal juridisch advies met specialisatie in familiezaken en genealogische dienstverlening. Voor het gemak van haar klanten in Argentinië heeft Babette daarnaast een dependance opgericht in Buenos Aires.

Babette is lid van The International Bar Association (IBA). Dit is ’s werelds toonaangevende organisatie van beoefenaars van juridische beroepen, balies en verenigingen van advocaten, opgericht in 1947.