RESULTATEN

SMEETS | Heir research

is dankzij gedegen speurwerk in staat gebleken vele onderzoeksopdrachten in Zuid-Amerika en elders in de wereld succesvol af te ronden. Daaronder ook verzoeken uit Europa, de USA, Canada, Zuid-Afrika en Australië. Indien nodig kunnen wij steunen op een uitgebreid netwerk van contacten in een groot aantal landen zoals deze contacten ook ons weten te benaderen voor het zoeken naar personen.

Let wel, met zo’n onderzoek zijn vaak de nodige tijd en inspanningen gemoeid. In de praktijk moeten voor de afronding van erfeniszaken vaak meerdere erfgenamen worden gevonden alvorens tot verdeling en toewijzing van ieders aandeel in een erfenis kan worden overgegaan. Zo kan het zijn dat ook andere gerechtigden, zoals schuldeisers en overheden – vanwege de fiscale afhandeling – akkoord moeten zijn met de verdeling en toewijzing van de nalatenschap. Ook taxaties en de verkoop van roerende en onroerende goederen kunnen de snelle verdeling van een erfenis in de weg staan.

Afhankelijk van de aard en de inhoud van de opdracht zal ons bureau de vaak ingewikkelde afwikkeling van al deze zaken voor gerechtigden uit handen kunnen nemen. De afwikkeling vereist veelal specialistische kennis, ervaring en een gedegen netwerk van betrouwbare deskundigen. Voor zover noodzakelijk werken wij voor de uitvoering van deze werkzaamheden samen met door ons vertrouwde relaties.

Via een relatie in Oostenrijk bereikte ons in Chili het verzoek om voor een notaris in Londen een Nederlandse erfgenaam te vinden. Het betrof de verdeling van een erfenis in Australië. De notaris strandde aanvankelijk in zijn zoektocht en schakelde zijn contact in Wenen in. Na speurwerk door ons bureau waren wij wel in staat om deze erfgenaam te vinden en met de notaris in contact te brengen.
Dankzij deze internationale samenwerking kon vervolgens de erfenis in Australië worden afgewikkeld.