KOSTEN

Afhankelijk van de aard van een opdracht baseren wij onze financiële vergoeding op een vooraf overeengekomen uurtarief, naast de doorberekening van additionele kosten die wij als opdrachtnemer moeten maken voor de uitvoering van de opdracht. Het gaat dan om griffierechten, leges en kadasterkosten, taxatiekosten, reis- en verblijfkosten, deurwaarderskosten e.d. Daarbij werken wij altijd met een vooruitbetaling, voor zover mogelijk gebaseerd op een eerste raming van de kosten.

Voor het claimen van rechten op een erfenis sluiten wij een schriftelijk contract met de erfgenaam die door onze research is gevonden. De vergoeding aan ons bureau wordt gebaseerd op een percentage van de waarde van de zaken waarop die erfgenaam, bijvoorbeeld volgens de regeling van zijn wettelijk erfdeel, aanspraak heeft. De betaling van de vergoeding vindt pas plaats bij de verdeling van de erfenis. In dat geval werken wij dus zonder vergoeding vooraf. De inspanningen en kosten voor de onderzoeken naar erfgenamen die niet door ons kunnen worden gevonden nemen wij geheel voor eigen rekening.

Wij verzorgen internationaal genealogisch onderzoek